Nick Zonder Naam. 19 april 2005

Oudere lezers zullen het wel kennen, jongere misschien nog niet: ‘Bond Zonder Naam’. Dit is geen reclamestunt, maar een link naar – hoe het zou moeten zijn – als je onbekend en toch bemind wil blijven. Lap, daar is hij weer met zijn nostalgie, hoor ik reeds van ver. Iedere maand een nieuwe filosofische spreuk in de huiskamer, was de aanzet naar mijn schrijversbezigheid. “Lees dat maar eens goed!” zei mijn moeder zaliger dan en ze klasseerde meteen de vorige spreuk van de Bond Zonder Naam in een bijhorende map. Als het even kon, nam ik als jonge gast de map met die - niet complexe - wijsbegeerte ter hand en herlas al die mooie spreuken en gezegden.

Tegenwoordig is alles anders. Spreuken zijn nu ‘oneliners’, jonge gasten zijn nu ‘adolescenten’, kritiekschrijvers zijn nu (meestal) ‘columnisten’. Mij goed hoor! Tijden veranderen en meegaan met je tijd is ook een ‘must’. Ook een ‘ouwe’ hippie zoals ik, gebruikt met vreugde de internetsnelweg om het territorium wat uit te breiden. Schrijvers en artiesten gebruiken veelal ‘pseudoniemen’, tegenwoordig heb je ‘nicknames’. Op zich maakt het weinig verschil, zou men denken, maar zo is het niet… Pseudoniemen zijn schuilnamen van mensen die hun privé en artistiek –beroepsmatige bezigheden willen scheiden. Pseudoniemen zijn dus niet bedoeld om ‘onbekend’ te blijven. Nicknames daarentegen zijn bijnamen van mensen die (ook meestal) wél onbekend willen blijven en - daar wringt het schoentje - je hebt geen verweer tegen misbruiken. Vijandige en/of grove reacties op artikels vind ik dan wat al te gemakkelijk. Kritiek is verantwoord als men weet van wie het komt, dan kunnen eerlijke discussies worden gevoerd en - naar mijn mening - wordt het dan ook wat beschaafder. Stel je voor dat al onze politiekers nooit hun gezicht zouden tonen en nicknames hebben… ‘Mens o mens, bezint eer ge begint’, zou een van die ouwe spreuken kunnen zijn, die van toepassing is op alle ondoordachte en meestal pseudo-grappige nicknames die met een vraagteken of een ontoepasselijk avatar dagelijks de kop opsteken in het al te aanlokkelijke systeem van het reageren op weblogs. Misschien kunnen die onbekenden eens surfen naar de site van Bond Zonder Naam en hun problemen daar voorleggen, wie weet worden ze daar geholpen.

Lucas Moor.